• English
  • ภาษาไทย

ข้อดีในการเลือกโรงเรียนนานาชาติให้กับลูก

เมื่อถึงเวลาที่เจ้าตัวเล็ก เติบโตไปจนถึงวัยเข้าโรงเรียน เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคงมีความกังวลใจว่าจะเลือกโรงเรียนให้กับลูกแบบใดดี ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความแตกต่างกันออกไปทั้งโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล วันนี้เราจะมาแนะนำข้อดีของการเลือกเรียนโรงเรียนนานาชาติมาฝากกันค่ะ

1.ภาษา
แน่นอนว่าข้อดีอันดับแรกของการเรียนโรงเรียนนานาชาติก็คือ ภาษาอังกฤษ เพราะนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาตินั้นจะต้องสื่อสารกับครู เพื่อน เป็นภาษาอังกฤษตลอดเวลา ทำให้เด้กมีความคุ้นชินทั้งฟัง พุด อ่านและเขียน นอกจากนี้โรงเรียนนานาชาติยังเพิ่มภาษาที่สามลงไปในหลักสูตรอีกด้วย เช่น ภาษาจีน ภาษาเยอรมัน ทำให้เด็กนานาชาติสามารถพูดได้มากกว่าสองภาษา โดยรวมเรียนว่าโรงเรียน 3 ภาษานั่นเอง

2.ความมั่นใจและกล้าแสดงออก
เด็กนักเรียนที่เรียนโรงเรียนนานาชาติส่วนมากมีความมั่นใจในการคิดและการพูด เพราะบรรยากาศในการเรียยนที่คอยกระตุ้นให้เด้กๆ แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก และทางโรงเรียนมีกิจกรรที่หลากหลาย เช่น เทศกาลสำคัญต่างๆ จะมีการแสดงบนเวที ทำให่เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

3.เน้นให้รู้จักค้นคว้าเอง
เด็กจะต้องรู้จักค้นคว้าด้วยตนเอง การอ่านหนังสือและทำรายงานเพื่อทำให้รายงานนั้นสำเร็จ จะต้องรู้จักแหล่งข้อมูลและที่มีที่จะค้นคว้า นอกจากนี้การไปทัศนศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญมากที่ทำให้นักเรียกได้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น

4.จำนวนนักเรียนในห้องน้อย
ส่วนมากโรงเรียนนานาชาตินักเรียนต่อห้องเรียนจะอยู่ที่ไม่เกิน 20 คนต่อห้อง ทำให้คุณครูทำการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง และสามารถสังเกตพัฒนาการต่างๆ ของนักเรียนรายบุคคลได้ ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูง

5.รู้จักสังคมที่มีความแตกต่างของเชื้อชาติ
โรงเรียนนานาชาติ แน่นอนว่านักเรียนจะต้องมีมากกว่าหนึ่งหรือสองเชื้อชาติ การมีเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากประเทศต่างๆ ทำให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมอื่นๆ ได้ และแน่นอนว่า ช่วยส่งเสริมให้พูดภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นด้วย

เมื่อทราบถึงข้อดีของโรงเรียนนานาชาติกันไปแล้ว คุณพ่อคุณแม่เริ่มรู้สึกสนใจกันบ้างหรือยัง ทั้งนี้แล้วการศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานในความแตกต่างในด้านต่าง ๆ คุณแม่ต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแต่ละแห่ง ไปดูสภาพของโรงเรียนนั้นด้วยตัวเองหลาย ๆ ครั้งก่อนส่งลูกไปเรียน คุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหา รร นานาชาติ เราขอแนะนำ TCIS  โรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพ สามภาษา ทั้งในด้านไทย จีนและอังกฤษ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก WASC ซึ่งเป็นสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา เปิดสอนตั้งแต่อายุ 2ปีขึ้นไป – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-Chinese International School
 

admin's picture

About the author

Sed lobortis feugiat turpis id molestie. Integer in adipiscing ipsum. Sed sit amet orci vitae turpis fringilla placerat. Suspendisse dignissim tincidunt enim quis ornare. Suspendisse potenti.